Senin, 22 November 2010

Ngaran-ngaran Bulan dina Basa Sunda

Nulis ngeunaan kajadian atawa hal anu aya pakaitna reujeung bulan anu eukeur dilakonan, jadi inget kana ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda. Kumaha atuh lamun ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda téh ditaan hiji-hijina. Ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda mah teu leupas tina ngaran bulan dina Basa Jawa jeung ngaran bulan dina Kaléndér Islam (Kaléndér Hijriyah). Da bener ogé, tanggal-tanggal dina pananggalan bulan Sunda mah sarua atawa ampir sarua reujeung pananggalan di Jawa jeung Kaléndér Hijriyah. Anu ngabédakeunana téh ngaran sabagéan bulanna. Sedengkeun éntépanana mah sarua baé. Lobana bulan oge sarua aya dua belas.

Ari ngaran-ngaranna mah nyaéta:

1. Muharam
2. Sapar
3. Mulud
4. Silih Mulud
5. Jumadil Awal
6. Jumadil Ahir
7. Rajab
8. Rewah
9. Puasa
10. Sawal
11. Hapit
12. Rayagung
Sedengkeun ngaran poéna mah nyaéta:
1. Ahad
2. Senén
3. Salasa
4. Rebo
5. Kemis
6. Jumaah
7. Saptu

sumber ti http://ciburuan.wordpress.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar